Kościół św. Michała Archanioła

  • Ocena
  • Dla dwojga
  • Dla dzieci
  • Dla dorosłych
  • Dla seniorów
Opis

Zabytek wpisany na prowadzoną przez UNESCO Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Naturalnego. Dzisiejszy kościół św. Michała Archanioła w Dębnie zbudowano najprawdopodobniej w XV wieku - wcześniejsza, pochodząca z przełomu XIII i XIV stulecia świątynia została rozebrana albo z powodu zbyt małych rozmiarów, albo ze względu na uszkodzenia po powodzi.

Tym, co stanowi o wyjątkowości kościoła św. Michała Archanioła, z całą pewnością jest patronowa polichromia. Naścienne malowidła i ornamenty - najstarsze zachowane w całości takie dzieła na drewnie w całej Europie - zdobią niemal każdy kącik w przybytku. Specjaliści doliczyli się 77 różnych motywów, w 33 wersjach kolorystycznych i 12 układach. Drugim niezwykle cennym dziełem sztuki sakralnej w świątyni jest gotycko-renesansowy tryptyk na ołtarzu głównym, którego powstanie szacuje się na 1510 rok. Z pozostałych kościelnych skarbów warto wyróżnić jeszcze krucyfiks z 1380 r., najstarszy w Polsce późnoromański obraz sztalugowy (z 1280 r., obecnie eksponowana jest wierna kopia),gotyckie wyposażenie - m.in. ambonę, cymbałki, tabernakulum - chorągiew Jana III Sobieskiego oraz rzeźbiarskie prace Józefa Janosa z XX wieku.

Jeśli chodzi o bardziej architektoniczne aspekty budowli, w kościele św. Michała Archanioła widoczne są wpływy stylistyki gotyckiej, wczesnorenesansowej i lokalnej, podhalańskiej. Prostokątna świątynia jest orientowana - z prezbiterium zwróconym na wschód, gdyż jak wierzono w średniowieczu, właśnie stamtąd powtórnie przyjdzie Chrystus. Konstrukcję krytego gontem budynku wzniesiono z drewna drzew iglastych (głównie jodeł i modrzewi) na zrąb, bez wbicia ani jednego gwoździa. Charakterystyczna wieża z ostrosłupowym hełmem powstała w 1601 roku.

Zabytkowy kościół św. Michała Archanioła w Dębnie jest otwierany dla turystów wyłącznie w grupach. Od początku maja do końca października w ściśle określonych dniach i godzinach, natomiast poza sezonem zwiedzanie umożliwi wyłącznie wcześniejsze umówienie terminu przez telefon.
UWAGA - w deszczowe dni świątynia może być niedostępna z uwagi na destruktywny wpływ wilgotności na bezcenne polichromie.

Mini przewodnik

Bezcenny zabytek sakralny, wpisany na listę UNESCO. Kościół w Dębnie pod wezwaniem św. Michała Archanioła zbudowano w XV w., przybytek wyróżnia się liczbą dawnych dzieł sztuki. Najważniejsza jest kunsztowna polichromia na drewnie, najstarsza zachowana w całości w Europie. Szczególną wartość ma też gotycko-renesansowy tryptyk na ołtarzu głównym.


Opinie

Dodaj opinię
Ocena ogólna:
Dla dwojga:
Dla dzieci:
Dla dorosłych:
Dla seniorów:

Komentarze (0)
Dodaj komentarz
Lokalizacja